Garsosen

Innerst i Garsosen har Botek og Kjell Uppheim Prosjektutvikling planer for et nytt boligområde bestående av eneboliger/leiligheter. Vågan kommune har stort behov for flere boenheter.

Området er tenkt utført som en oppfylling av eksisterende strandområde. Mange boliger vil få direkte nærhet til sjøen og flott utsikt i en solfylt dal. Husene er ennu under planlegging, men trolig er det leiligheter/hus med ca 70-80 kvadratmeter og to-tre soverom. Se her hvis du vil vite hva som skjer i prosjektet, eller ta kontakt med oss hvis du er interessert.

Under planlegging

Under planlegging

Sørlige del av Garsosen begynner å ta form. Ytterste husrad tenkes plassert på søyler. Arealene rundt disse boligene blir belagt med plank. Det er enda ikke tatt stilling til om hvorvidt bilparkering skal skje permanent langs boligene, eller ved hovedadkomsten til området. Vi håper på byggestart våren 2017.